Realizacja Projektu

ZOOM Wojciech Smykowski realizuje projekt pn. Opracowanie innowacyjnego systemu stałego monitoringu stanu zdrowia dziecka u kobiety w ciąży dla wykorzystania w gabinetach ginekologicznych – iBabyProtect – innowacyjny produkt

Celem projektu jest wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Projekt pozwoli na wprowadzenie na rynek nowego produktu dla kontroli stanu zdrowia płodu i kobiety w ciąży. Rozwiązanie pozwoli na dodatkowe, stałe zabezpieczenie przed wystąpieniem jakichkolwiek niepokojących zdarzeń lub pozwoli podjąć natychmiastową reakcję w razie ich wystąpienia.

Wartość projektu netto 389.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 330.650,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Etap I usługowy – konkurs ogólny.